آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2020
 بازدید امروز : 17
 کل بازدید : 104344
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 0.6864

 

کارگاه های برگزار شده توسط مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

ردیف

کارگاه

مدرسین

تاریخ

مدت زمان

(روز)

1

آشنایی با روش های عصاره گیری گیاهان دارویی

دکتر ابراهیمی/دکتر جعفری/دکتر صادقی/دکتر میرزایی/دکتر ملک زاده

بهمن 87

دو

2

تکنیک های کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر صادقی/دکتر قیطاسی/دکتر ملک زاده

بهمن 87

دو

3

روش تحقیق مقدماتی

دکتر صادقی/دکتر اکبرتبار/دکتر ملک زاده/دکتر ذوالعدل/دکتر ابراهیمی/دکتر کریم زاده

بهمن 87

دو

4

آشنایی با روش های استخراج عصاره های گیاهی

دکتر صادقی/دکتر جعفری/دکتر محمدی/آقای رضا محمدی/خانم جابری

اسفند88

سه

5

کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکتر روزبهی/دکتر صادقی/دکتر دلاویز

شهریور89

دو

6

PCR

دکتر نیک سرشت/دکتر شریفی/دکترخسروانی/دکتر مشفع/آقای رضا محمدی

بهمن89

دو

7

گیاهان دارویی و هماتولوژی

دکتر یزدانپناه/دکترعزیزی/آقای رضا محمدی

اسفند89

دو

8

استخراج DNA  و PCR

دکتر نیک سرشت/آقای رضا محمدی/خانم رضایی

بهمن90

دو

9

کار با حیوانات آزمایشگاهی

دکترصادقی/دکترقیطاسی/دکترروزبهی/دکتر دلاویز/دکترجعفری/دکترمحمدی/دکترطالبیان پور

تیرماه93

دو

سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦