طرح ها

 

 

عنوان

مرحله فعلی

ثبت کننده

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی علف چشمه بر روی سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در رت

در دست داوری دانشکده/مرکز

محمد پناهی سیف آباد

استفاده از امواج فراصوت در ترکیب با نانوذرات اکسید منگنز تثبیت شده بروی کربن فعال برای استخراج و پیش تغلیظ تیمول و کارواکرول در آویشن دنایی، مریم گلی، سنبله کرکدار، مرزه خوزستانی و نعناع

در دست کارشناس پژوهش

آرش اسفرم

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه بلوط ایرانی)  ( Quercus brantii بر سمیت کبدی  القاء شده توسط متوترکسات  در رت

در دست کارشناس دانشکده/مرکز

افشین عابدینی

بررسی میزان بهبودی زخم لیشمانیوز جلدی ناشی از Leishmania major در موش های بالب سی با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه اسفرزه Plantago psyllium(ovata)

در دست کارشناس دانشکده/مرکز

حمیدرضا بهمنی

بررسی اثر غلضت های مختلف عصاره گیاه مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica) و زیره سیاه (CarumCarvil)  بر زنده ماندن پروتواسکولکس انگل Echinococcus granulosus

ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح

شاهد شاهینی

بررسی ، طراحی و  تدوین رویکردهای پیشگیری و درمان مبتنی بر طب سنتی در استان کهگیلویه و بویر احمد

تصویب شده جهت عقد قرارداد

علی موسوی زاده

بررسی اثرات آپوپتوتیک و ضد تکثیری عصاره آبی الکلی گیاه بیلهر متصل به نانو ذره لیپوزوم روی رده های سلولی سرطانی  SW48 و SW1116 مشتق از سرطان کولورکتال

در دست داوری دانشکده/مرکز

قاسم قلم فرسا

اثرعصاره هبدروالکلی  گل سرخ بر اختلال شناخت القا شده توسط تزریق داخل بطن مغزی استرپتوزوتوسین (icv-STZ)  در موش-های صحرایی

در دست داوری دانشکده/مرکز

رضا دارابی نژاد

بررسی حساسیت دارویی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از بیماران اتومایکوزیس حاد و مزمن شهر یاسوج سال 1396 در شرایط آزمایشگاهی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح

بنفشه عباسی ارند

بررسی اثر کلستاز القاء شده توسط انسداد مجاری صفراوی  بر مدل حیوانی اختلال بیش فعالی - نقصان توجه در موش صحرایی نر بالغ

در دست داوری دانشکده/مرکز

شیرعلی خرامین

بررسی اثر بازدارندگی گیاهان دارویی بر بیماری¬های قارچی پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum و پوسیدگی رایزوکتونیای Rhizoctonia solani گوجه¬فرنگی

در دست داوری دانشکده/مرکز

علی رحیمی

کاهش بیان CD200 ، مارکر ایمنورگولاتوری ، سطحی در رده های سلولی دارای سرطان خون لنفوسیتی مزمن

در دست کارشناس بودجه

بهمن خلوتی فهلیانی

پیش تغلیظ و اندازه گیری رزﻣﺎرﯾﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ، کلروژنیک اسید و کافئیک اسید در نمونه های غذایی و عصاره ی متانولی برخی گیاهان دارویی بوسیله ترکیب روش میکرواستخراج فاز جامد و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

در دست کارشناس بودجه

آرش اسفرم

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه رزماری (Rosemarinus officinalis.) بر سمیت کبدی القا شده توسط متوتروکسات در رت

در دست کارشناس بودجه

زینب صالح پور

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه دافنه الوئیده Daphna oloidea ،  ترکیب خالص  بتولین  و ویتامین E بر فیبروز ریوی القاء شده توسط بلئومایسین در موش های صحرایی  نژاد ویستار

در دست کارشناس بودجه

اسماعیل پناهی

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی مرورشک(Salvia macrosiphon) و آویشن (Thymus daenensis) بر تکثیر سلولی در رده های سلولی سرطان کلورکتال (HT29  ) و سرطان پستان انسان(MCF-7)انسان(MCF-7)

در دست کارشناس بودجه

زینب صالح پور

بررسی اثر مالویدین بر بیان سیتوکین  های التهابی و مکانیسم عمل آن در سلول های تک هسته ای خون محیطی افراد مذکر سالم در حضور لیپوپلی ساکارید

در دست کارشناس بودجه

امیرحسین دوستی مطلق

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی، اندام هوایی گیاه شاهی آبی (Nasturtium officinale) و فنیل ایزوتیوسینات بر پراکسیداسیون لیپیدی، سمیت خونی و ژنتیکی القاء شده با دیازینون در رت

در دست کارشناس بودجه

بهمن خلوتی فهلیانی

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی علف چشمه (Nasturtium officinale) و کئورستین بر سمیت¬ کبدی القاشده توسط سیکلوفسفامید در رت

در دست کارشناس بودجه

آرش اسفرم

سنتز و شناسایی پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی و کاربرد آن برای میکرواستخراج فاز جامد پخشی انتخابی کئورستین در عصاره علف چشمه، نمونه¬های غذایی و آبی

در دست کارشناس بودجه

آرش اسفرم

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی شاهی آبی (Watercress) بر کلستاز کبدی القاء شده توسط انسداد مجاری صفراوی در موش صحرایی نر

در دست کارشناس بودجه

امیرحسین دوستی مطلق

مقایسه سطح پلاسمایی محصولات اکسیداسیون لیپید، پروتئین و DNA در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و افراد سالم

در دست کارشناس بودجه

امیرحسین دوستی مطلق

توسعه رویکرد سازگار با محیط زیست بر مبنای حذف سانتریفیوژ و حداقل مقدار ظروف شیشه¬ای میکرو استخراج مایع-مایع پخشی بر اساس جامد سازی قطره آلی شناور برای اندازه¬گیری کوئرستین در گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale) و نمونه¬های غذایی

در دست کارشناس بودجه

آرش اسفرم

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه رزماری (Rosemarinus officinalis.) بر کلستاز کبدی القاء شده توسط انسداد مجاری صفراوی در موش صحرایی نر

در دست کارشناس بودجه

امیرحسین دوستی مطلق

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه رزماری     officinalis. L  Rosmarinus  و ویتامین E بر فیبروز ریوی القاء شده توسط بلئومایسین در موش های صحرایی نژاد ویستار

در دست کارشناس بودجه

اسماعیل پناهی

بررسی  و مقایسه اثر دانه ی اسپند و تامسولوسین  برکاهش درد ومیزان دفع  سنگ های 10-6 میلیمتر کلیه و حالب

در دست کارشناس بودجه

صدراله محرابی


آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107