استراتژی مرکز

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

-         چشم انداز و ماموریت

-         رسالت

-         ارزشها

-         فرصت ها

-         تهدید ها

-         قوت ها

-         ضعف ها

-         استراتژی

 

چشم انداز

1- ما می خواهیم با اتکا به مبانی دینی فرهنگی ، اصول عدالت محوری، باور به جایگاه طب سنتی و ظرفیت غنی گیاهان دارویی طبیعی استان از طریق تولید و پیشرفت علوم و تحقیقات در حیطه گیاهان دارویی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی مطرح در کشور باشیم.

2- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی قصد دارد به عنوان مرکزی در جهت شکوفایی تولید علم و دانش و تحقق جایگاه ارزشمند و متعالی انسان جستجوگر و ارائه نظر یه های علمی بر اساس مبانی و ارزشهای فرهنگی و دینی تبدیل گردد.

 

رسالت و ماموریت

تامین، حفظ و ارتقائ سلامت جامعه از راه انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی، تولید دانش و مرجعیت علمی و همچنین ارتقاء زیر ساخت تحقیقات گیاهان دارویی به منظور پاسخگویی به اهم نیاز های اساسی جامعه 

  

        ارزشها

1-     احترام به ارزشهای انسانی و اسلامی جامعه

2-     خلاقیت، نوآوری و استفاده از فناوری

3-     تعهد و اخلاق حرفه ای

4-     دانایی محوری

5-     مشارکت ذینفعان در برنامه ها

6-      رضایت مندی استفاده کنندگان از خدمات

7-     هماهنگی درون بخشی

8-     همکاری برون بخشی

9-     احترام به اصول و حفظ محیط زیست

10-  احترام به مالکیت مادی و معنوی ذی نفعان

 

نقاط قوت

-         تعداد 8 عضو هیئت علمی نیمه وقت و تمام وقت

-         وجود کارشناسان پژوهشی مجرب

-         وجود تجهیزات آزمایشگاهی

-         وجود شورای پژوهشی مستقل

-         کاربردی شدن پژوهشها

 

نقاط ضعف

1-     کمبود فضای فیزیکی

2-     نداشتن اینترنت پر سرعت

3-     کمبود تجهیزات پیشرفته

4-     نداشتن مزرعه اختصاصی کشت و پرورش گیاهان دارویی

5-     اشتغال اعضای هیئت علمی مرکز در سایر حوزه ها

6-      فقدان هرباریوم

7-     عدم تخصیص منابع مالی کافی

8-     وجود بوروکراسی ادارات

9-     عدم دسترسی به منابع مورد نیاز

 

نقاط فرصت

-         وجود اعضای هیئت علمی متخصص و با تجربه در دانشگاه

-         امکان استفاده از اعتبارات سازمانهای ملی

-         امکان استفاده از طرحهای مشترک با شرکتهای دارویی موجود در استان

-         وجود موسسات آموزشی و پژوهشی متعدد در استان

-         بکر بودن بسیاری از زمینه های تحقیقاتی در کشور

-         تصویب موافقت راه اندازی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در دانشگاه

-         وجود پوشش گیاهان دارویی وسیع و غنی در منطقه ( 500 گونه)

-         وجود دانشجویان تحصیلات تکمیلی مرتبط با انجام طرحهای پژوهشی در حوزه گیاهان دارویی

-         افزایش تعداد دانش آموختگان علاقمند کار در حیطه گیاهان دارویی

-         توجه عمومی مردم به طب سنتی و گیاهان دارویی

-         وجود بودجه های تحقیقاتی در سایر سازمانها و ادارات که درقالب طرحهای مشترک تحقیقات قابل جذب می باشد.

 

نقاط تهدید

-         جدا بودن وزارت بهداشت آموزش از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و متفاوت بودن قوانین ارتقاء سطح

-          مصوب نبودن مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

-         نداشتن ردیف و پست سازمانی

-         ناکافی بودن اعتبارات پژوهشی و عدم استقلال مالی

-         تحریم ورود بسیاری از اقلام مصرفی و تجهیزاتی

-         عدم نظامندی فعالیتها و ارتباطات کاری در دانشگاه

-         استفاده از رانت های ارتباطات و امتیازات

-         وجود قوانین دست و پاگیر

 

هدف کلی : مطالعه گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویراحمد 

هدف کلی G1:  ارتقاء کیفی و کمی مطالعات گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویراحمد

 

G1O1: افزایش بودجه طرحهای پژوهشی در زمینه گیاهان دارویی به میزان پنج برابر بودجه سال جاری(1393) متناسب با نرخ تورم تا پایان سال 1397

G1O1A1: تشکیل کمیته سازماندهی امور مالی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

G1O1A2: افزایش سهم بودجه دریافتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان 30% سالانه

G1O1A3: دریافت بودجه از سایر سازمانهای دولتی سالانه به میزان 5% کل بودجه تخصیصی مرکز

G1O1A4: جذب بودجه از بخش صنعت غیر دولتی سالیانه به میزان 2% بودجه تخصیصی مرکز

G1O1A5: جذب بودجه از بخش خیرین سالیانه به میزان 1% بودجه تخصیصی مرکز

G1O1A6: جذب بودجه از مراکز بین المللی و منطقه ای سالیانه به میزان 1% بودجه تخصیصی مرکز

G1O2: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی در زمینه گیاهان داروئی به میزان 20% نسبت به سال قبل

G1O2A1:  هدایت نمودن طرحهای پژوهشی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سمت گیاهان دارویی به میزان 10% کل طرحهای پژوهشی

G1O2A2: هدایت نمودن طرحهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی به سمت گیاهان دارویی به میزان 20% کل طرحهای پژوهشی

G1O2A3: هدایت نمودن طرحهای پژوهشی محققین بخش خصوصی (دانشگاه آزاد و مراکز پژوهشی) استان به میزان 15% کل طرحهای پژوهشی

G1O2A4: هدایت نمودن طرحهای مشترک با دانشگاه یاسوج و مؤسسات پژوهشی دولتی به میزان 15% کل طرحهای پژوهشی

G1O3: افزایش میزان انتشار دانش به میزان 15% بالاتر از سال قبل

G1O3A1:  انتشار حد اقل یک کتاب در زمینه گیاهان داروئی

G1O3A2: افزایش تعداد مقالات در مجلات علمی پژوهشی به میزان 20% سال قبل

G1O3A3: افزایش تعداد مقالات نمایه شده به میزان 20% نسبت به سال قبل

G1O3A4: برگزاری همایش ملی حضوری و غیر حضوری به تعداد سه همایش طی پنج سال

 

هدف کلی G2:  هدفمند کردن تحقیقات  گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویراحمد

G2O1: راه اندازی هرباریوم دارویی استان در سال اول برنامه

G2O2: بررسی تاثیر گیاهان دارویی سنتی رایج استان بر بیماریهای مرتبط

G2O3: مطالعه فتوشیمی گیاهان دارویی

G2O4: تاثیرات خواص بیولوژی ترکیبات موثر بر بیماریها

G2O1: راه اندازی هرباریوم گیاهان دارویی استان در سال اول برنامه

G2O1A1: خرید تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی هر باریوم 

G2O1A2: جمع آوری گیاهان دارویی به میزان 10 گونه گیاهی

G2O1A3: شناسایی گیاهان دارویی از نظر تیره، جنس و گونه سالانه 10 گونه

G2O1A4: خشک کردن گیاهان دارویی سالانه 20 گونه

G2O2: بررسی تاثیر گیاهان دارویی سنتی رایج استان بر بیماریهای مرتبط

G2O2A1: عصاره گیری گیاهان به روش های مختلف سالانه 10 گونه

G2O2A2: بررسی تاثیر عصاره بدست آمده بر بیماریهای مرتبط در مدل های حیوانی و کشت سلولی و مولکولی سالانه 10 گونه

G2O2A3:  تاثیر گیاهان دارویی مفید در مدلهای حیوانی بصورت کارآزمایی بالینی سالانه 5 گونه

G2O3: بررسی فیتوشیمی گیاهان دارویی

G2O3A1:  تعیین پروفایلهای گیاهان دارویی موثر سالانه پنج گیاه از سال سوم برنامه

G2O3A2:  تاثیر پروفایل های انسانی در مدلهای حیوانی، سلولی و انسانی سالانه پنج گیاه از سال چهارم برنامه

G2O3A3:  خالص سازی پروفایل های مفید شناخته شده سالانه سه گیاه

G2O3A4:  بررسی تاثیر ترکیبات خالص شده بر مدلهای حیوانی و انسانی سالانه دو گیاه از سال سوم برنامه

G2O3A5:  تعیین ساختار ترکیبات خالص شده

G2O4:  تاثیرات خواص بیولوژیک ترکیبات موثره گیاهان دارویی بر بیماریها

G2O4A1: تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی به روش برون و درون تنی گیاهان دارویی

G2O4A2: تعیین فعالیت آنتی باکتریال و ضد قارچی گیاهان دارویی

G2O4A3: تعیین سمیت گیاهان دارویی

G2O4A4: تعیین فعالیت های ضد سرطانی گیاهان دارویی

G2O4A5: تعیین فعالیت های دیابتی گیاهان دارویی

 

مجله مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

G2O1A1: راه اندازی مجله تحقیقات گیاهان دارویی تا پایان برنامه پنج ساله مرکز

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در سال1386 راه اندازی و مجوز موقت آن دریافت گردید از شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در حال حاضر دارای 170 متر مربع ( یک آزمایشگاه مستقل با امکانات مناسب ) و دارای سه نفر کارشناس دارای یک دفتر کاری و یک منشی، رئیس مرکز ، معاون علمی ، شورای پژوهشی مرکز (15 نفر)، اعضای هیئت علمی نیمه وقت و تمام وقت (8 نفر) ، بودجه که در طی چند سال گذشته سالانه بطور میانگین مبلغ 200 میلیون تومان از دانشگاه اعتبار دریافت نموده است.

 

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107