طرح های 96

لیست طرح های سال 1396:

عنوان

ثبت کننده

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی علف چشمه بر روی سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در رت

محمد پناهی سیف آباد

استفاده از امواج فراصوت در ترکیب با نانوذرات اکسید منگنز تثبیت شده بروی کربن فعال برای استخراج و پیش تغلیظ تیمول و کارواکرول در آویشن دنایی، مریم گلی، سنبله کرکدار، مرزه خوزستانی و نعناع

آرش اسفرم

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه بلوط ایرانی)  ( Quercus brantii بر سمیت کبدی  القاء شده توسط متوترکسات  در رت

افشین عابدینی

بررسی میزان بهبودی زخم لیشمانیوز جلدی ناشی از Leishmania major در موش های بالب سی با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه اسفرزه Plantago psyllium(ovata)

حمیدرضا بهمنی

بررسی اثر غلضت های مختلف عصاره گیاه مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica) و زیره سیاه (CarumCarvil)  بر زنده ماندن پروتواسکولکس انگل Echinococcus granulosus

شاهد شاهینی

بررسی ، طراحی و  تدوین رویکردهای پیشگیری و درمان مبتنی بر طب سنتی در استان کهگیلویه و بویر احمد

علی موسوی زاده

بررسی اثرات آپوپتوتیک و ضد تکثیری عصاره آبی الکلی گیاه بیلهر متصل به نانو ذره لیپوزوم روی رده های سلولی سرطانی  SW48 و SW1116 مشتق از سرطان کولورکتال

قاسم قلم فرسا

اثرعصاره هبدروالکلی  گل سرخ بر اختلال شناخت القا شده توسط تزریق داخل بطن مغزی استرپتوزوتوسین (icv-STZ)  در موش-های صحرایی

رضا دارابی نژاد

بررسی حساسیت دارویی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از بیماران اتومایکوزیس حاد و مزمن شهر یاسوج سال 1396 در شرایط آزمایشگاهی

بنفشه عباسی ارند

بررسی اثر کلستاز القاء شده توسط انسداد مجاری صفراوی  بر مدل حیوانی اختلال بیش فعالی - نقصان توجه در موش صحرایی نر بالغ

شیرعلی خرامین

بررسی اثر بازدارندگی گیاهان دارویی بر بیماری¬های قارچی پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum و پوسیدگی رایزوکتونیای Rhizoctonia solani گوجه¬فرنگی

علی رحیمی

کاهش بیان CD200 ، مارکر ایمنورگولاتوری ، سطحی در رده های سلولی دارای سرطان خون لنفوسیتی مزمن

بهمن خلوتی فهلیانی

پیش تغلیظ و اندازه گیری رزﻣﺎرﯾﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ، کلروژنیک اسید و کافئیک اسید در نمونه های غذایی و عصاره ی متانولی برخی گیاهان دارویی بوسیله ترکیب روش میکرواستخراج فاز جامد و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

آرش اسفرم

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه رزماری (Rosemarinus officinalis.) بر سمیت کبدی القا شده توسط متوتروکسات در رت

زینب صالح پور

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه دافنه الوئیده Daphna oloidea ،  ترکیب خالص  بتولین  و ویتامین E بر فیبروز ریوی القاء شده توسط بلئومایسین در موش های صحرایی  نژاد ویستار

اسماعیل پناهی

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی مرورشک(Salvia macrosiphon) و آویشن (Thymus daenensis) بر تکثیر سلولی در رده های سلولی سرطان کلورکتال (HT29  ) و سرطان پستان انسان(MCF-7)انسان(MCF-7)

زینب صالح پور

بررسی اثر مالویدین بر بیان سیتوکین  های التهابی و مکانیسم عمل آن در سلول های تک هسته ای خون محیطی افراد مذکر سالم در حضور لیپوپلی ساکارید

امیرحسین دوستی مطلق

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی، اندام هوایی گیاه شاهی آبی (Nasturtium officinale) و فنیل ایزوتیوسینات بر پراکسیداسیون لیپیدی، سمیت خونی و ژنتیکی القاء شده با دیازینون در رت

بهمن خلوتی فهلیانی

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی علف چشمه (Nasturtium officinale) و کئورستین بر سمیت¬ کبدی القاشده توسط سیکلوفسفامید در رت

آرش اسفرم

سنتز و شناسایی پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی و کاربرد آن برای میکرواستخراج فاز جامد پخشی انتخابی کئورستین در عصاره علف چشمه، نمونه¬های غذایی و آبی

آرش اسفرم

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی شاهی آبی (Watercress) بر کلستاز کبدی القاء شده توسط انسداد مجاری صفراوی در موش صحرایی نر

امیرحسین دوستی مطلق

مقایسه سطح پلاسمایی محصولات اکسیداسیون لیپید، پروتئین و DNA در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی و افراد سالم

امیرحسین دوستی مطلق

توسعه رویکرد سازگار با محیط زیست بر مبنای حذف سانتریفیوژ و حداقل مقدار ظروف شیشه¬ای میکرو استخراج مایع-مایع پخشی بر اساس جامد سازی قطره آلی شناور برای اندازه¬گیری کوئرستین در گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale) و نمونه¬های غذایی

آرش اسفرم

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه رزماری (Rosemarinus officinalis.) بر کلستاز کبدی القاء شده توسط انسداد مجاری صفراوی در موش صحرایی نر

امیرحسین دوستی مطلق

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه رزماری     officinalis. L  Rosmarinus  و ویتامین E بر فیبروز ریوی القاء شده توسط بلئومایسین در موش های صحرایی نژاد ویستار

اسماعیل پناهی

بررسی  و مقایسه اثر دانه ی اسپند و تامسولوسین  برکاهش درد ومیزان دفع  سنگ های 10-6 میلیمتر کلیه و حالب

صدراله محرابی


آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107