دکتر اسماعیل پناهی کوخدان


بیوگرافی


نام:اسماعیل                                                                                                    نام خانوادگی:  پناهی کوخدان        

محل تولد:یاسوج                                                                                               مرتبه علمی: ***

نوع همکاری:  کارشناس آزمایشگاه                                                                      ایمیل دانشگاهی:  esmaeel_panahi@yahoo.com


زمینه تحقیقاتی:


سوابق علمی و تحقیقاتی

درجه تحصیلی:  دکتری                                                                                                  رشته تحصیلی: بیوشیمی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه دولتی گیلان                                                                      سال اخذ مدرک: 1397


عنوان پایان نامه:

بررسی اثرات القاءکنندگی آپوپتوز  Stachys pilifera Benthو Stachys setifera در سلول­های سرطانی انسانی رده  HT-29وMCF-7  


مقالات چاپ شده در مجلات علمي:

Karami, Masoumeh, Mostafa Mostafazadeh, Hossein Sadeghi, Heibatollah Sadeghi, Fouad Mehraban, Esmaeel Panahi Kokhdan, Moslem Sayahi, and Seyed Reza Abtahi. "Nephroprotective Effect of Nasturtium officinale (Watercress) Ethanol Extract and Vitamin E on Vancomycin-Induced Nephrotoxicity in Rats." Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 13, no. 1 (2018).

Mahmoudi, R., G. H. Irajian, I. Javadi, E Panahi kokhdan "The characterization Molecular of cry genes in the Bacillus thuringiensis isolated from soil." Armaghane danesh 22, no. 2 (2017): 271-281.

Panahi Kokhdan, Esmaeel, Kyomarth Ahmadi, Heibatollah Sadeghi, Hossein Sadeghi, Fahemeh Dadgary, Nazanin Danaei, and Mahmoud Reza Aghamaali. "Hepatoprotective effect of Stachys pilifera ethanol extract in carbon tetrachloride-induce hepatotoxicity in rats." Pharmaceutical biology 55, no. 1 (2017): 1389-1393.

Danaei, N., E. Panahi Kokhdan, L. Manzouri, and M. Nikseresht. "The Effect of bevacizumab and hydroalcohlic Extract of Matricaria chamomilla on cell viability and nitric oxide production of the colorectal cancer cell line (HT-29)." Armaghane danesh 20, no. 12 (2016): 1107-1118.

Mianabadi, Maneje, Esmaeal Panahi Kokhdan, Azizolah Jafari Kokhdan, and Hebatollah Sadeghi Mansourkhani. "Comparison of Cytotoxicity and anti-cancer activity, by Artemia urmiana Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) and Cancer Cell leukemia and Breast Cancer by two species of Daphne." ISMJ 18, no. 5 (2015): 922-929.

Mianabadi, Maneje, Esmaeal Panahi, Hibatola Sadeghi, and Azizola Jafari. "K562 cell cycle arrest in G0/G1 phase by two species of Daphne family." ISMJ 18, no. 1 (2015): 125-134.

Kokhdan, E. Panahi, M. Mianabadi, H. Sadeghi, and M. Khalaf. "The Effects of Two Species of Daphne, Betulin and Betulinic Acid on Alkaline Phosphatase Activity in Two Human Cancer Cell lines, K562 and MCF-7." Armaghane Danesh Bimonthly Journal 18, no. 11 (2014): 900-909.


مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها:عناوین تدریس شدهراهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلیمشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی


 

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107