دکتر زینب صالح پور

بیوگرافی


نام: زینب                                                                                                    نام خانوادگی: صالح پور

محل تولد: یاسوج                                                                                          مرتبه علمی: ***

نوع همکاری:  کارشناس آزمایشگاه مرکز                                                          ایمیل دانشگاهی:  zeynab.salehpour@gmail.comزمینه تحقیقاتی:


 


سوابق علمی و تحقیقاتی

درجه تحصیلی:   دکتری                                                                                                  رشته تحصیلی: فارماکولوژی

دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه دولتی شیراز                                                                      سال اخذ مدرک: 1397


عنوان پایان نامه:
مطالعه مکانیسم اثر ضدالتهابی و ضدسرطانی عصاره متانولی و فراکسیون های متفاوت گیاه سنبله کرک دار در شرایط برون تنی


مقالات چاپ شده در مجلات علمي:

Salehpour, Zeinab, Esfandiar Jahantab, Mohammad Reza Morshedloo, Aida Iraji, and Jamshid Mohamadi. "Essential Oil Composition of Aerial Parts of Vitex pseudo-negundo Populations Collected from Southwest of Iran." Journal of Essential Oil Bearing Plants (2018): 1-7.

Hejr, Hossein, Majid Ghareghani, Kazem Zibara, Maryam Ghafari, Farzad Sadri, Zinab Salehpour, Azadeh Hamedi, Koresh Negintaji, Hassan Azari, and Amir Ghanbari. "The ratio of 1/3 linoleic acid to alpha linolenic acid is optimal for oligodendrogenesis of embryonic neural stem cells." Neuroscience letters 651 (2017): 216-225.

Mirzaei, Ali, Hossein Rezaei, and Zeinab Salehpour. "Antioxidant effect of pistachio khinjuk on alkali injury of rabbit's eye cornea." Acta Medica Mediterranea (2016).

Salehpour, Z., Koukhdan A. Jafari, and E. Jahantab. "Studying Changes in the Biodiversity and Formation of Plants at the Heights of Western Dena Mountain Range." (2013): 3-15.

Mirzaei, A., N. Mirzaei, M. Amouei, S. A. Khosravani, and Z. Salehpour. "Toxicity of Tecuriumpolium extract using micronucleus and biochemical analysis in on corhynchusmykissfish." Life Science Journal 10, no. 7s (2013): 1102-8.

Mirzaei, Ali, Nooshin Mirzaei, Zeynab Salehpour, A. Khosravani, and Majid Amouei. "Phenolic, ascorbic Contents and Antioxidant activities of 21 Iranian Fruits." Life Science Journal 10, no. 7 (2013): 1240-5.

Mirzaei, Ali, M. Mirzaei, S. A. Khosravani, and Z. Salehpour. "Radical scavenging potential of Iranian Quercus brantii and Juglans regia." Life Science Journal 10, NO. 7 (2013): 1246-50.


Tamizifar, M., A. A. Sharafi, B. Yasrebi, and Z. Salehpour. "The Effect of Low-Intensity Ultrasound on Bone Growth in the Interior of Titanium Implants." Razi Journal of Medical Sciences 11, no. 44 (2005): 925-930.

Tamizifar, M., H. Omidvar, S. Mohammad Taghi Salehi, Z. Salehpour, and O. Khoshkalam. "Effect of processing parameters on shear bands in non-isothermal hot forging of Ti-6Al-4V." Materials science and technology 18, no. 1 (2002): 21-29.

Tamizifar, M., H. Kalantari, And Z. Salehpour. "Mechanical Properties of Titanium Centrifugal Investment Casting Parts." (2001): 133-141.


صبا حسینی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محسن حیدری؛ معصومه قدمی؛ جواد مهدوی؛ زینب صالح پور  "تعیین محدوده کشندگی و بررسی اثرات ناشی از عصاره تنباکو بر بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان" فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، مقاله 24، دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 207-214.

زیبا فیضی، معصومه قدمی، راضیه مقدم، زینب صالح پور، احمد شادی، محسن حیدری "مقایسه قدرت پاک‌سازی عصاره جلبک‌های قرمز و با جفت میوه بلوط" مجله علمی-پژوهشی زیست شناسی دریا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، جلد ۷ شماره ۲ صفحات ۹۱-۹۸.

صالح پور زينب, جعفري كوخدان عزيزاله, عليرضانژاد علي "بررسي تغييرات پوشش گياهي در ارتباط با عوامل فيزيوگرافي رشته کوه دنا" فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران): بهار 1392 , دوره 8, شماره 1 (پياپي 29); از صفحه 28 تا صفحه 37.

صالح پور زينب, جعفري كوخدان عزيزاله, جهانتاب اسفنديار  "بررسي تغييرات تنوع زيستي و اشکوب بندي گياهي در طبقات ارتفاعي رشته کوه دناي غربي" گياه و زيست بوم: پاييز 1392 , دوره 9 , شماره 36 ; از صفحه 3 تا صفحه 15.

 


مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها:


عناوین تدریس شده

  •  فارماکولوژی


راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی


مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

  • بررسی اثرات  تکثیری و آپوپتوزی  عصاره ی  اندام هوایی گیاه بیلهر(Dorema Aucheri)  بر رده های سلولی سرطانی SW1116 و SW48 مشتق از سرطان کلورکتال

  • بررسی تاثیر نانوذرات کیتوزان حاوی عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن دنایی بر التهاب القا شده در رده سلولی RAW264

 


 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107