شورای عالی

 

اعضای شورای عالی

 

 

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

دکتر رضا چمن

دکتری اپیدمیولوژی

دانشیار

دکتر جمشید محمدی

دکتری فیزیولوژی

دانشیار

دکتر هیبت الله صادقی

دکتری بیوشمی

استاد

دکتر مهدی اکبرتبار طوری

دکتری علوم تغذیه

استادیار

دکتر عبدالعلی مشفع

دکتری انگل شناسی

دانشیار

مهندس رشید غفاری

کارشناسی ارشد بهداشت

مربی

قادر زاده باقری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مربی

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107